Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 500 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 7 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. De tandarts kan u verwijzen naar mijn collega's voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Tandtechnicus / Implantologie / Gnatologie / Gehandicaptenzorg / maxillo faciale prothetiek.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

logo
lbottom
afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding